Ποιoτικός Έλεγχος

Ποιoτικός Έλεγχος


Αναλογιζόμενοι της συνεχούς ανόδου των απαιτήσεων των πελατών μας , καθώς και της εξελιξημότητας και ανάπτυξης των τεχνολογικών προτύπων, η εταιρεία μας δεν μπορεί παρά να αναβαθμίζεται συνεχώς σε όλους τους τομείς της παραγωγής.

Συνολικά η συνεχής αναβάθμιση και βελτιστοποίηση του ποιοτικού ελέγχου καθιστούν την εταιρεία μας ικανή να ανταπεξέλθει σε κάθε κατασκευή, με ευθύνη και δέσμευση για την ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Συνακόλουθα το εργατικό δυναμικό της εταιρείας μας απαρτίζεται από τεχνίτες πλήρως καταρτισμένους και συνεχώς εκπαιδευόμενους στις νέες τεχνολογίες, με σκοπό την περάτωση κάθε κατασκευής στον χρονικό προγραμματισμό που ορίζει η διεύθυνση.
Ενδεικτικά κάποια από τα όργανα μέτρησης που ισχυροποιούν το στόχο της εταιρείας μας για βέλτιστο ποιοτικό έλεγχο στην παραγωγή είναι τα εξής:

 

  • Σκληρόμετρο σταθερό με μέτρηση ακρίβειας στις κλίμακες σκληρότητας HRC,HRB,HRA,HRF(ΙΝΝΟVATEST)
  • Σκληρόμετρο φορητό με δυνατότητα αυτόματης μετατροπής σε άλλες κλίμακες, αυτόματης διόρθωσης γωνίας και μεγάλη ακρίβεια μέτρησης ±0,5%(ΙΝΝΟVATEST)
  • Μικρόμετρα για μετρήσεις μέχρι και 1,2 μέτρα
  • Μικρόμετρα μέτρησης σπειρωμάτων και οδοντόσεων

 

Bulgarian English German Italian Macedonian


15ο χιλ. Π.Ε.Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΗΛ: 2310 722 469
FAX: 2310 722 746
email:
info@gaitanidis.gr